ISPM 15 Certificering

ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures) Plantedirektoratet har godkendt ASAPack som en virksomhed, og vi kan derfor mærke vores træemballage med det internationalt anerkendte ISPM 15 certificering.

 

Hvorfor ISPM 15/IPPC?

ISPM 15 er en international fælles standard vedtaget af IPPC, for varmebehandling af uforarbejdet træ til fremstilling af emballage. ISPM 15 mærkning sikrer, at emballage altid kan identificeres, uanset hvor i verden den ender. Grunden til, at man har vedtaget ISPM 15 er, at træ, og dermed også træemballage, kan indeholde plantesygdomme og skadedyr. For at undgå spredning varmebehandler man derfor træ, der bruges til fremstilling af træemballage. Flere og flere lande vælger at følge ISPM 15 og f.eks. skal al træemballage, der importeres til EU opfylde ISPM 15.

Ved eksport er det altid modtagerlandets regler der gælder, og flere og flere lande kræver, at træet, der er brugt til emballage, skal opfylde og mærkes efter ISPM 15. Det er kun godkendte virksomheder, der må varmebehandle træ. Og det er kun godkendte virksomheder, der må fremstille og mærke emballage af varmebehandlet træ, hvis emballagen skal overholde ISPM 15.

Kompetenceløft

ASAPack har med hjælp fra Fødevarebranchens Kompetenceløft haft mulighed for at give vores ansatte et kompetenceløft gennem et forløb omkring økonomi og salg for at sikre rettidig omhu i den daglige drift og udvikling af virksomheden.