Shock indicator

Din bodyguard til produkter, der er følsomme for stød.

Den bedste kvalitetskontrol slutter, når dine produkter forlader anlægget. Under transport og opbevaring udsættes dine produkter ofte for forhold, som kan have en negativ indvirkning på kvaliteten.

En farveændring fra “hvid” til “rød” viser straks og tydeligt, at håndteringskravene ikke blev opfyldt, og der er risiko for transportskader på grund af alvorlig indvirkning.

Do you want to know our pricing, or do you have any questions?

Contact us today and get an offer without obligations for your storage solution, packaging task or other tasks. Hear more about how much money you can save on your operations.

Send us a message

11 + 15 =