skip to Main Content
Rådgivning & tilbud: +45 70 20 79 10

ASAPack A/S Virksomhedsprofil

ASAPackASAPack A/S er en ejerledet virksomhed etableret i 2011. Virksomheden har siden start oplevet kraftig vækst og beskæftiger aktuelt ca. 30 personer. ASAPack er både en produktions- og en servicevirksomhed med et stærkt fokus på innovation i løsninger til kunderne. ASAPack tilbyder løsninger, hvor der tænkes hele vejen rundt produktets/kundens behov, i forbindelse med transportklargøring. Vi tilbyder at konstruere en hensigtsmæssig indpakning i træemballage og korrosionsbeskyttende folie og klargør emnerne til transport.

ASAPack løser også en række samle- og montageopgaver, efterbehandling, omlabeling for især industrikunder, der nyder godt af den fleksibilitet i forhold til kapacitet og leveringstid, samt en ensartet kvalitet i opgaveudførelsen ASAPack tilbyder.

ASAPack er landsdækkende leverandør af løsninger med udgangspunkt fra Vejen, placeret tæt på E20 motorvejen.

ASAPacks målsætning

ASAPack sigter efter at være den foretrukne leverandør af kundetilpassede pakke, montage og emballageløsninger til den danske industri.

ASAPacks målsætning er, at vores kunder skal opnå besparelser og højere effektivitet ud i værdikæden ved at anvende vores løsninger. ASAPack sigter mod at skabe langsigtede samarbejder, hvor vi bliver en del af kundens kapacitet for vores kunder hvad enten der er tale om træemballage, pakke- og surringsopgaver til industrien og på at løse forskellige montage og pakke opgaver / efterbehandling.

ASAPacks værdisæt

ASAPack vil bidrage med forbedrede pakke- og emballageløsninger til kunderne. Vi ser vores berettigelse i at vi som underleverandør kan bidrage til at øge konkurrencekraften for vores kunder.

ASAPack overholder indgåede aftaler – troværdighed frem for alt. Vi arbejder for at skabe gennemsigtige og konkurrencedygtige omkostninger på vores ydelser og levere som aftalt. Det er med til at skabe langvarige kunderelationer, som for os er et udtryk for et godt kunde-leverandørsamarbejde.

ASAPack vil være mere fleksibel end konkurrenterne. Vi vil være parate, når det brænder på hos vores kunder. Fleksibilitet er værdifuldt for vores kunder flere led ud i værdikæden. Vores team vil være parate og kæmpe for at I når jeres deadline også selv behovet er svingende. Eksemplerne er mange og vi har mulighed for ekspresslevring af selv arbejdskrævende produktioner og leveringer.

Det er let at handle med os

Vi følger en gennemprøvet struktur når I handler med os:

Fase 1: Analyse af jeres behov. Gennem dialog danner vi os et overblik over jeres specifikke behov og eventuelle uafklarede problemstillinger i forbindelse med pakninger og emballagen.

Fase 2: Løsningsforslag og tilbud. Vi forventningsafstemmer med jer og kommer eventuelt med forslag til ny løsning. Vi bidrager med et samlet løsningsforslag, hvor der sættes delmål og mål for eksempelvis emballagens bæreevne og egenskaber, leveringsforløb og hvilke standarder der skal leves op til. Der udarbejdes tilbud, som I tager stilling til.

Fase 3: Levering  – evt. prøveordre. Vi leverer som aftalt og evaluerer efterfølgende på leverancen, sådan at vi er sikre på at opnå kontinuerlig succes.

Fase 4: Fast leveranceaftale. Med udgangspunkt i de opnåede resultater er der mulighed for at etablere en fast leveranceaftaler med ASAPack, der sikrer jeres virksomhed en cost effektiv leverance af emballage, pakke surringsopgave eller måske montageopgave.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra ASAPack A/S