skip to Main Content
Kontakt i wyceny: +48 516 091 166

Profil firmy ASAPack

ASAPack

ASAPack Poland Sp. z o.o. jest duńską firmą, która powstała w 2011r. z siedzibą główną w Vejen w Danii oraz oddziałem pakowania w Łodzi. Od momentu powstania firma odnotowała szybki wzrost zatrudniając ok. 80 pracowników. ASAPack jest zarówno firmą produkcyjną i magazynową z silnym ukierunkowaniem na innowacyjne systemy pakowania dla klientów przemysłowych.